Vrouwen zijn bezig met een inhaalslag en veroveren het web

Mannen zijn nog steeds het hoogst opgeleid in Nederland. Toch zijn de vrouwen bezig met een grote inhaalslag op de arbeidsmarkt. Vooral op het web zien we steeds meer vrouwen verschijnen. Op websitezaken lazen we eerder al dat steeds meer vrouwen als zzp’er starten. Ze oefenen hierbij vooral creatieve en taalkundige beroepen uit op het web. Niet zo gek ook eigenlijk, want dit zijn juist de beroepen die je gemakkelijk vanuit huis kunt doen en kunt combineren met een druk gezin. Ook het aantal vrouwen dat actief naar een baan zoekt is de laatste jaren met 5% gestegen.

Steeds meer vrouwen beginnen voor zichzelf

We zien een duidelijke groei in het aantal vrouwelijke zelfstandigen. Dit is deels te verklaren door het hoge scheidingspercentage in Nederland, maar ook doordat vrouwen steeds meer worden gestimuleerd om te gaan werken. Door het hoge scheidingspercentage komen veel vrouwen er alleen voor te staan. Het is dan ook zaak dat ze zelf over een inkomen beschikken. Eigen baas zijn klinkt voor hun vaak als muziek in de oren. Daarnaast zien we ook dat steeds meer vrouwen het belangrijk vinden om onafhankelijk te zijn.

Wat betekent dit voor de mannen?

Er zijn nog altijd meer mannen op de arbeidsmarkt dan vrouwen. Toch wordt dit verschil steeds kleiner. Ook op het web lijken vrouwen steeds meer de overhand te nemen. Sterker nog: het lijkt alsof de mannen steeds meer afnemen. Mannencenter schreef eerder al over de minimale verschillen tussen man en vrouw op de arbeidsmarkt. Opvallend is ook dat steeds meer mannen ervoor kiezen om te fungeren als huisvader of genieten van een zogenaamde ‘papa dag’.

Toekomstbeeld

Naar verwachting zullen steeds meer vrouwen hogere functies gaan bekleden op de arbeidsmarkt. Dit zien we vooral aan het onderwijs van nu: jonge vrouwen en meisjes doen het steeds beter en stromen eerder door naar de universiteit en het hoger onderwijs. Ook op het web verwachten we een grote stijging aan vrouwelijke ondernemers. Vooral de opkomst van bloggers draagt hieraan bij.

Your email address will not be published. Required fields are marked *